TENDER ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE OPREME

TENDER ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE OPREME

U okviru projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020“finansiranog kroz „Nemačku razvojnu saradnju“, organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. kancelarija u Nišu, raspisuje tender za nabavku poljoprivredne opreme.
Rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 26. avgust 2019. godine do 13 časova.
Za dodatne informacije kontaktirati nadležnu Help kancelariju/osobu (navedno u obrascu Zahtev).