TENDER ZA NABAVKU CNC PLAZMA-SEKAČA

TENDER ZA NABAVKU CNC PLAZMA-SEKAČA

U okviru projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020“ finansiranog kroz „Nemačku razvojnu saradnju“, organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. kancelarija u Nišu, raspisuje tender za nabavku CNC plazma-sekača.