JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U TENDERSKOJ PROCEDURI BR. SRB131/CW/02/19 LOT 1,2,3,4

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U TENDERSKOJ PROCEDURI BR. SRB131/CW/02/19 LOT 1,2,3,4

U okviru projekta “Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila” koji finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Nemačke, preko Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ, a realizuje nemačka organizacija “Help – Hilfe zur Selbsthilfe” u Republici Srbiji. Help namerava da dodeli 4 ugovora o radovima za rekonstrukciju 20 privatnih kuća korisnika projekta u sledećim opštinama i gradovima: Aleksinac, Dimitrovgrad, Leskovac, Pirot, Subotica, Niš, i Vladičin Han.