HELP TENDER ZA NABAVKU ŠKOLSKOG PRIBORA

HELP TENDER ZA NABAVKU ŠKOLSKOG PRIBORA

U okviru projekta „Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila“ finansiranog kroz „Nemačku razvojnu saradnju“ organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe, kancelarija u Kraljevu, raspisuje tender za nabavku setova školskog pribora.
Rok za podnošenje prijava je petak, 23. avgust 2019. godine, do 12 časova.
Za dodatne informacije kontaktirati nadležnu Help kancelariju/osobu (navedeno u obrascu Zahtev).