TENDER ZA NABAVKU ALATA

TENDER ZA NABAVKU ALATA

U okviru projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020“finansiranog kroz „Nemačku razvojnu saradnju“, organizacija Help – Hilfe zur...

20190830131538
HELP TENDER ZA NABAVKU TRAKTORA

HELP TENDER ZA NABAVKU TRAKTORA

U okviru projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020“ finansiranog kroz „Nemačku razvojnu saradnju“ organizacija Help – Hilfe...

20190810133658