Šest montažnih kuća za socijalno ugrožene u Sjenici podrška EU

Šest montažnih kuća za socijalno ugrožene u Sjenici podrška EU

U okviru projekta „Podrška unapređenju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara“ komponenta „izgradnja montažnih kuća“ koji finansira Evropska unije preko Delegacije EU u Republici Srbiji, predložena je lista za dodelu šest montažnih kuća namenjenih socijalno ugroženim porodicama sa prebivalištem na teritoriji opštine Sjenica, i to:

EU_Sjenica_Lista reda prvenstva